Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Triển lãm Cao Việt Cường tham gia:

  Sản phẩm tiêu biểu

  large_size_pressure_gauge.png

  Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 0.6kg/cm2 

  Mode : RCh(g)250-3
  Mã số : GV1-00006
  Hãng SX : New-Flow
  Giá : 17,000,000 VNĐ

  large_size_pressure_gauge_1.png

  Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 40kg/cm2 

  Mode : RCh(g)250-3
  Mã số : GV1-00005
  Hãng SX : New-Flow
  Giá : 17,000,000 VNĐ