Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Van giảm áp (pressure reducing valve), PRU100,New-Flow

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : BV1-00001
Brand : New-Flow
List Price : 4,020,000 VNĐ