Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 5 Sản phẩm

large_size_pressure_gauge_2.png

Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 25kg/cm2 

Model : RCh(g)250-3
Mã số : GV1-00004
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,000,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

large_size_pressure_gauge_1.png

Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 40kg/cm2 

Model : RCh(g)250-3
Mã số : GV1-00005
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,000,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

large_size_pressure_gauge.png

Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 0.6kg/cm2 

Model : RCh(g)250-3
Mã số : GV1-00006
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,000,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

large_size_pressure_gauge_4.png

Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 16kg/cm2

Model : RCh(g)250-3
Mã số : GV1-00002
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,000,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

large_size_pressure_gauge_3.png

Đồng hồ đo áp suất NEW-FLOW, 250mm, 0~ 10kg/cm2

Model : RCh(g)250-3
Mã số : GV1-00003
Brand : New-Flow
Đơn giá : 17,000,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá